Polska jest w szczęśliwym położeniu i nie zgadza się na niemieckie kontyngenty

1

Wywiad przeprowadzono podczas pobytu Stanisława Michalkiewicza w Stavanger, Norwegia