Wywiad przeprowadzono podczas pobytu Stanisława Michalkiewicza w Stavanger, Norwegia