Polskie Judenraty

Miała być wojna z Rosją, będzie wojna z Izraelem. Oto Senat kaczystowskiej Polski zatwierdził ustawę o IPN, która wprowadza karę za używanie zwrotu „polskie obozy koncentracyjne”.

Izrael odwołał już swojego ambasadora z Warszawy. Bo nie może tak być, że Polski Parlament uchwala sobie jakieś ustawy. Prawdę tę potwierdziło już pokaźne grono polskich autorytetów. Dlatego Kneset już zapowiedział własną odwetową ustawę wprowadzającą kary za negowanie lub pomniejszanie udziału w zbrodniach ludzi, którzy pomagali nazistom lub byli kolaborantami. Oczywiście chodzi tu głównie o członków tak zwanych polskich Judenratów i polskiej policji żydowskiej, współdziałających z polskimi nazistami w polskim getcie żydowskim. By żyło się lepiej!

Podobne