Michał Dworczyk, Mirosław Rowicki i Jerzy Wójcicki – Polski Punkt Widzenia