Jeden komentarz

  1. To prawda. Pan Leszek Sykulski ma rację. I żadne tupania i krzyki z polskiej strony nic tu nie pomogą. Pomóc może tylko poważne traktowanie Czech i dążenie do porozumienia. Jeśli można było porozumienie uzyskać z Litwą, można tym bardziej z Czechami, czy Słowacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *