Potrzebna jest większa aktywność katolików

6

Witold Gadowski o akcji „My chcemy Boga”: Tyrania mniejszości wobec większości musi minąć!


Przez ostatnie lata większość katolicka w Polsce jest milcząca. Biernie godzimy się na zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez ludzi hołubiących wynaturzonym praktykom i milczymy. Dobrze, że o tak ważną rzecz jak dostęp do kościołów rozpoczyna się akcja społeczna.