Stanisław Michalkiewicz nie tylko o skutkach uchwalenia ustawy 447 JUST Act przez amerykański Kongres, także o urojonym niebezpieczeństwie objawionym w Jersey City, o chronieniu się łajdaków w grobach w nadziei na immunitet, o nowym haremie posła Rysia, o próbach ministra spraw wewnętrznych przypodobania się nowym, przyszłym władcom Polski i o nowych funkcjach budynków sejmowych…