Braun, Michalkiewicz, Karoń, Rola, Kornaś, Sumliński, Szymowski, Wielomscy