Jerzy Kwaśniewski – słusznie przestaliśmy mieć wielkie nadzieje, że ten projekt zostanie uchwalony