Prof. Grzegorz Górski i red. Rafał Ziemkiewicz o wrześniu 1939

Powodem spotkania była książka „Wrzesień 1939 – nowe spojrzenie” korelująca z głośnymi najnowszymi książkami Rafała Ziemkiewicza i Piotra Zychowicza

Podobne