Klucze do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej leżą w rękach obecnie rządzącej ekipy, to oni są odpowiedzialni za to, że w tym kierunku działają niezbyt energicznie. Państwo polskie nie zdało egzaminu w tamtym momencie i nie zdaje go od tamtego momentu do chwili obecnej