„Profesor” Bartoszewski miał własny życiorys!

Leszek Żebrowski – nazywał się Bartosiak, pochodził ze wsi Żaby pod Sochaczewem, jego dziadek był lokajem w miejscowym dworze, a ojciec urzędnikiem w Warszawie.

Miał niewątpliwe zasługi. Dlaczego nie oponował, gdy tytułowano go „profesorem”? Przecież przed wojną ukończył jedynie dwuletnie liceum handlowe… Dlaczego natomiast protestował przeciwko nadaniu Witoldowi Pileckiemu orderu Orła Białego?
Jak mógł przechodzić spokojnie obok miejsca, w którym wielu warszawiaków paliło znicze, w przekonaniu, że czczą pamięć zabitych Bohaterów…

Podobne