Protest kupców w Warszawskim Ratuszu

Ignorancja władz nie ma końca

Dlaczego Hanna Gronkiewicz – Waltz gardzi zwykłymi ludźmi?

Dlaczego tego sporu nie można rozstrzygnąć w normalny, cywilizowany sposób? Kiedy skończy się ta buta i arogancja władzy?