Za późno – jesteśmy na równi pochyłej!


Łukasz Warzecha