Przemówienie Janusza Śniadka na 30 lecie Solidarności

http://www.youtube.com/watch?v=zUVuVS1_jo4

http://www.youtube.com/watch?v=6PUhjMyJqes

http://www.youtube.com/watch?v=iiN1U2EFA3s

http://www.youtube.com/watch?v=PEJPJ9LN5l4