Stanisław Michalkiewicz o „grzechu pierworodnym” umowy „okrągłego stołu”