Przypomnę, że rządy sanacyjne skończyły się bardzo źle dla Polski!

1

Stanisław Michalkiewicz o Polsce powyborczej, popaździernikowej, gdyby „obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm” po raz trzeci posiadł władzę polityczną