Rafał Ziemkiewicz vs Piotr Zaremba o II Wojnie Światowej i rewizjonizmie historycznym

Debatując o II wojnie światowej, polskiej polityce i perspektywie sojuszu z Niemcami w spotkaniu starli się Rafał Ziemkiewicz, określany przez prowadzącego spotkanie Jana Bondyrę jako „rewizjonista historyczny” i Piotr Zaremba, „historyczny tradycjonalista”.

Podobne