RAPORT: Dlaczego Ukraina atakuje Polskę?

2

Gadowskiego Komentarz Tygodnia.


Raport dotyczący niejasnych ukraińskich interesów rolnych, który przygotował Witold Gadowski razem z gronem ekspertów.