„Recydywa? Lewy czerwcowy 24 lata później”

Premiera książki Piotra Semki. Gośćmi byli: Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Jan Parys, Jacek Kurski oraz Piotr Semka. Spotkanie poprowadził Jacek Karnowski

1 thought on “„Recydywa? Lewy czerwcowy 24 lata później”

 1. # 1592
  Polacy w Ameryce w wie,kszos’ci
  w pisioro’w rewelacje nie uwierza,.
  Nie uwierza, moz’e dlatego
  bo zysk czerpia, z tego?
  Janwid.May.11/2016
  —–
  …Hańba…
  Hańba,
  Zostalo naznaczone
  Moje pokolenie emigrantów.
  Hańba,
  Dlatego bo glowy w piasek
  Schowalo mimo tego że zabito
  Prezydenta emigracyjnego
  Ryszarda Kaczorowskiego.
  Autor Janwid.11/31/14
  —–
  …Disgrace…
  Disgrace ,
  Has marked
  My generation of immigrants.
  Disgrace,
  Because of heads in the sand
  In spite of the killed
  Exile President
  Ryszard Kaczorowski.
  Author Janwid.11/31/14
  —–
  …Szyby…
  Wiekszość pospolita
  W kolejnych wyborach pokazuje
  Źe będzie klaskać nawet wtedy
  Gdy będą im szyby wybijać
  Dając przyzwolenie na
  Rodzin gwalcenie.
  Autor Janwid. 11/31/14
  —–
  …Windows…
  Majority voters
  In subsequent elections show
  They would clap even
  When someone will
  Break their windows
  Giving consent to
  Family’s rape .
  Author Janwid. 11/31/14
  ——
  …Żolnierze wyklęci…

  Poklosiem
  Żolnierzy wyklętych
  Barbarzyńskiego traktowania
  Jest śmierć polskich prezydentów
  L.Kaczyńskiego oraz R.Kaczorowskiego.

  Polscy Prezydenci
  Którzy w katastrofie smoleńskiej
  Zginęli nową listę żolnierzy
  Wyklętych otworzyli.

  Otworzyli bo kontrolerzy
  Logiki w oddali szukali
  Gdy samolot z polskimi
  Prezydentami uziemniali.

  Uziemniali podobnie
  Jak ci co logiki z oddali
  Sluchali gdy polskim
  Żolnierzom strzalami
  Cenne życie odbierali.

  Autor Janwid.February, 27/2015
  ——
  …Cursed soldiers…

  Aftermath
  Barbaric treatment
  Of accursed soldiers
  Is the death of Polish presidents
  L.Kaczynski and R.Kaczorowski.

  Polish Presidents
  Who died in Smolensk
  Opened a new list
  Of perished and cursed soldiers.

  Opened because controllers
  Logic listened at a distance
  When earthing the plane with
  Polish Presidents.

  Similarly earthed
  By that logic who
  Listened from a distance
  When shots took away
  The valuable life
  Of Polish soldiers

  Author Janwid.February, 27/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *