Ks. prof. Waldemar Chrostowski, dr Marcin Urynowicz, Miłosz Lodowski, dr Martyna Rusiniak-Karwat