Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej

Dyskusja wokół pierwszego tomu publikacji „Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej” w opracowaniu Aleksandry Namysło i Martyny Grądzkiej-Rejak.


dr Aleksandra Namysło – redaktor tomu (Instytut Pamięci Narodowej)
dr Martyna Grądzka-Rejak – redaktor tomu (Instytut Pamięci Narodowej)
dr Mateusz Szpytma – wiceprezes IPN
Prowadzenie: dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt

Podobne

Ostatnio poruszane tematy