Rok 1968 z perspektywy półwiecza

Panel dyskusyjny z udziałem prof. Jerzego Eislera, dr. Piotra Gontarczyka, prof. Georgesa Minka i prof. Andrzeja Paczkowskiego.

Podobne