Co Roman Kluska myśli o współczesnej Polsce? Czy widzi sens etyki w biznesie?

Słowa powiedziane 4.12.2011 w Krakowie Łagiewnikach z okazji VIII pielgrzymki przedsiębiorców i pracodawców.