O najbardziej dramatycznym momencie wojny pomiędzy III Rzeszą, a Związkiem Sowieckim, wojny, która zaczęła się 22 czerwca 1941 roku.