Ostatnie postępy rosyjskiego wojska poprawiają szanse Rosjan w perspektywie krótkoterminowej. Długofalowo czas gra jednak na korzyść Ukrainy