Postać Pileckiego jest dzisiaj zaliczana przez historyków do najodważniejszych ludzi drugiej wojny światowej.