Rozbiór Białorusi i znakomita alternatywa dla maseczek

Stanisław Michalkiewicz mówi o tym, co sądzi o sytuacji, w której siły zbrojne Białorusi (pod komendą Alaksandra Łukaszenki), zaczynają pacyfikować Grodno, a zamieszkujący to miasto Polacy wzywają na pomoc polskie władze, aby zbrojnie interweniowały w ich obronie.

Odnosi się do pomysłu Wojciecha Cejrowskiego i Tomasza Sommera, że jeśli Polska ma popierać Swietłanę Cichanouską, powinniśmy to uzależnić od powrotu etnicznych ziem kresowych do Polski. Wypowiada się na temat spisu rolnego, pandemii, Janusza Korwin-Mikkego, Jarosława Kaczyńskiego, reformie systemu podatkowego w Rosji oraz Ayn Rand.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy