Rozwiązania gorsze od problemów?

Dr Stanisław Krajski opowiada o nienajlepszej kondycji polskiego Kościoła. Czy działania biskupów polepszają sytuację i wizerunek Kościoła, czy jest wręcz przeciwnie? Jaką rolę w ich działaniach odgrywa papiestwo? Czy wcielane w życie rozwiązania są gorsze od problemów?

Podobne

Ostatnio poruszane tematy