1 marca 2024

Ryszard Petru o Nowoczesnej: my się czujemy jak jednostka GROM

31

To mówił on samozwańczy lider opozycji który chciałby zostać premierem.