Bardzo ważny apel ludzi Kościoła.


Dr Stanisław Krajski