Rzeczpospolita Obojga Narodów – wersja poprawiona

Wspólna deklaracja ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy o wspólnym dziedzictwie narodowym to świetna i radosna wiadomość. Oczywiście, to tylko słowa i deklaracje – ale przełamujące fatalne zaszłości w myśleniu o naszej przeszłości.


Rafał Ziemkiewicz