Sąd Najwyższy uznał, że prezydent nie mógł ułaskawić Mariusza Kamińskiego

Piotr Skwieciński zwraca uwagę na wielką niechęć elit III RP do osoby ministra. Skąd aż tak wielka zaciekłość w zwalczaniu Kamińskiego? Co to oznacza w kontekście walki z korupcją?