W latach 30-tych ub. wieku „ojciec edukacji seksualnej” W. Reich (komunista i psycholog) wykorzystywał rozbudzanie seksualne i pornografię jako narzędzia walki z religią. „Wolność” obyczajowa przynosi zniewolenie.