Sekwestracja dwutlenku węgla na 75% terytorium Polski przyjęta! Majątki Polaków zagrożone!

1

Leszek Szymowski komentuje ustawę przyjętą przez Sejm RP. Zgodnie z nią, ponad 75% terytorium Polski będzie mogło stać się magazynem na odpadkowy dwutlenek węgla z całej Europy. Właściciele posesji, na której urzędnicy zarządzą taki magazyn stracą swoją nieruchomość bez prawa do odszkodowania – na zasadzie tzw. „sekwestru”.