Skąd się wziął Wałęsa?

Czy rzeczywiście zaprzestał współpracy z SB w 1976? Pozorowany strajk z 1988 roku jako pretekst do rozmów okrągłego stołu – Andrzej Gwiazda

Podobne