Skromny artykuł 58. kodeksu cywilnego przesądza o interwencji państwa w gospodarkę

Stanisław Michalkiewicz o metodzie naprawy Rzeczpospolitej – likwidacji dominacji prawa stanowionego przez władzę publiczną, fragment wykładu „Jakich refom Polska potrzebuje?”, Rzeszów 15.11.2015

Podobne