2 komentarze

  1. Pozostaje jednak problem kolaboracji z wyspecjalizowanym aparatem do mordowania w walce zła ze złem to jest nazizmu z komunizmem.Panuje zmowa milczenia nad kolaboracją zbolszewikowanych Żydów z Rosją sowiecką,której finałem była ZBRODNIA PRZEMILCZENIA KATYŃ.Nacje żydowska i ukraińska w czasie tej walki też była wrogo do siebie nastawiona.Zdolność do przewrotności od ŻYDOBOLSZEWIZMU do ŻYDOBANDERYZMU pozwala jednak na koalicyjne zbliżenie tych nacji w ukraińskiej demokracji oligarchicznej.Nie można wykluczyć powrotu do projektu politycznego JUDEOPOLONIA poprzez mogący się zrodzić projekt JUDEOUKRAINY.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *