Społeczność WSKSiM odpowiada MEN

Oto odpowiedź społeczności Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na uderzenie Minister Edukacji Narodowej w warsztaty organizowane w szkołach przez toruńską Uczelnię i próby zniechęcania, a możliwe, że i zastraszenia dyrektorów szkół.

„Mądrej głowie dość dwie słowie”. Ponieważ jednak współczesna edukacja – realizowana przez MEN – ze słowem ma coraz mniej wspólnego i słowna odpowiedź mogłaby sprawiać trudność w jej zdekodowaniu, posłużymy się obrazem, ze słowa mimo wszystko nie rezygnując.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy