Stan prawny Polski i bezpieczeństwo obywateli

Debata: Patryk Jaki (Solidarna Polska), ppłk. Mariusz Lewiński (sędzia w stanie spoczynku), Andrzej Słonawski (prezes fundacji NE) i red. nacz NE Łażący Łazarz.