Wykład Stanisława Michalkiewicza i Cezarego Gmyza (autora artykułu „Trotyl na wraku tupolewa”) pt. „Manipulacje w mediach jako sztuka kreowania rzeczywistości”