Stanisław Michalkiewicz o polakożerstwie politycznym

4

Wykład „Antypolonizm”.

Stanisław Michalkiewicz opowiada o batalii środowiska „Gazety Wyborczej” z przejawami polskiego antysemityzmu, procesie karnym Grzegorza Wysoka, kompatybilności historycznej polityki Izraela i Niemiec, planach wyniszczenia narodu drogą terroru i eksterminacji, funkcjonowaniu V kolumny w kraju, kolaboracji Żydów z sowieckim okupantem, ratyfikacji ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, restytucji mienia i materialnym eksploatowaniu Shoah, eskalacji oskarżeń w Jedwabnem, działalności Tomasza Grossa i Władysława Pasikowskiego, mechanizmie zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za Holokaust, Agencji Praw Podstawowych i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pozorach moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski, ustanowieniu politycznej kurateli „starszych i mądrzejszych” oraz wpływie obcej agentury na życie publiczne w czasach saskich i stanisławowskich.

Pytania do wykładu o antypolonizmie Żydów

Stanisław Michalkiewicz opowiada o próbach operacyjnego rozpracowania jego osoby przez mjr AK Piotra Typiaka (agenta SB ps. „Cichy”), podziale suwerenności politycznej w świetle Traktatu Lizbońskiego, zdolności ustanawiania praw na gruncie prawa krajowego, zasadzie przekazania i lojalnej współpracy, kierownictwie politycznym Unii Europejskiej, klauzuli solidarności i tzw. „prawie wychoda”, budowie Rządu Światowego i historii alternatywnej, wielobiegunowości politycznej i epoce Walczących Cesarstw, kryzysie finansowym w strefie euro, zakresie samodzielności legislacyjnej rządu polskiego, roli agentury wpływu w wojnie informacyjnej, selekcji kadrowej w strukturach podziemnych, fenomenie Viktora Orbana i centro-prawicowej partii Fidesz, aresztowaniu Petera Vogla, skutkach finansowych ustawy hazardowej, pobłażliwości Polaków, zarzucie antysemityzmu, publikacjach Albina Siwaka, zasadach cywilizacji łacińskiej oraz kształtowaniu opinii publicznej przez tajne służby PRL. W spotkaniu wzięli udział wicestarosta biłgorajski Stanisław Schodziński oraz przewodniczący rady powiatu Mirosław Późniak