„Ja może przesadną wagę przywiązuję do tajnych służb i ich wpływu na polityczną scenę, ale wydaje mi się (…), że niedocenianie z kolei tej roli jest ogromną lekkomyślnością.”