Suwerenna decyzja Jaruzelskiego? G**no prawda!

Stanisław Michalkiewicz opowiada o stanie wojennym w 37. rocznicę jego wprowadzenia przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego.

Przyczynach wprowadzenia stanu wojennego, swojej działalności opozycyjnej, wydawaniu książek w podziemiu i internowaniu w więzieniu w Białołęce. Rozprawia się także z mitem „bohatera” Wojciecha Jaruzelskiego, który jakoby uratował Polskę od militarnej interwencji sowietów.