2 marca 2024

Szanse Europy Środkowej – cz. I

2

Ciekawy głos Piotra Naimskiego nt. degradacji ciał decyzyjnych UE, wpływu krajów Europy Środkowej na instytucje unijne, samodzielności Węgier, zagrożenia rosyjskiego.