Tajemniczy przywódcy Powstania Styczniowego. Kim byli i skąd się wywodzili?

Kto wywołał Powstanie Styczniowe? Kto nim rzeczywiście zarządzał i czyje decyzje miały decydujący wpływ na jego przebieg? Komu zależało na upadku tego zrywu? Dlaczego papież Pius IX potępił powstanie? I jak wielki wpływ wywarło ono na znakomitego pisarza Josepha Conrada, który był piewca polskości?