26 lutego 2024

Tak zwana wolna Polska = władze państwowe, służby, mafia, biznes, media

1

Debata z udziałem Stanisława Michalkiewicza i Leszka Szymowskiego.


Panowie rozmawiają o tym, co wydarzyło się po obradach okrągłego stołu i spotkaniach w Magdalence. Mówią o pierwszych wyborach kontraktowych, Lechu Wałęsie, Tadeuszu Mazowieckim, Czesławie Kiszczaku, Adamie Michniku, Wojciechu Jaruzelskim, Leszku Balcerowiczu, mafii w Polsce w lacha 90. (wspominają Aleksandra Gawronika, Witolda Modzelewskiego, Jeremiasza Barańskiego „Baraninę”, Marka Papałę, Ireneusza Sekułę, Krzysztofa Olewnika)