2 komentarze

  1. Jestem zbudowany dobrym przygotowaniem do dyskusji i wnikliwością Studenta. Tym niemniej dostrzegam barierę, której niestety on w stanie przekroczyć. Z drugiej zaś strony, wyjaśnienia pana Karonia zatrzymują się, niestety, na pewnym, zbyt wysokim poziomie uogólnienia. To stąd może wynika niemożność zrozumienia się. Według mojej oceny, Pan Karoń posługuje się argumentami etyczno-ekonomicznymi, a Student używa oderwanych od ziemi argumentów eksperymentu gry i, niestety, pobożnych życzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *