Terytorium dawnej Rzeczypospolitej zostanie przedzielone murem – zwycięstwo Kremla!

Stanisław Michalkiewicz zwraca uwagę na nie poruszany w polskiej polityce międzynarodowej aspekt wynikający z mocarstwowych działań obecnej PRL-bis pod zarządem Obozu Dobrej Zmiany…