„Towarzysz generał idzie na wojnę” – zwiastun

Przełomowy i szokujący film demaskujący jedno z największych kłamstw współczesnej historii: mit o konieczności wprowadzenia stanu wojennego, który rzekomo ochronił Polaków przed sowiecką interwencją militarną.
Pobierz Towarzysz generał idzie na wojnę
i
Pobierz Towarzysz Generał

Ujawnione przez autorów dokumenty i fakty jednoznacznie wskazują, że Sowieci nie planowali zbrojnej interwencji w Polsce, manewry wojskowe były blefem i demonstracją siły, a sowieccy towarzysze dopuszczali „utratę Polski” i musieli „rozwiewać złudzenia” Jaruzelskiego, że do interwencji dojdzie.
„Towarzysze polscy wspominają o pomocy wojskowej ze strony bratnich krajów. My jednak powinniśmy trwać zdecydowanie przy naszej decyzji o niewprowadzaniu wojsk do Polski.” /Jurij Andropow/
„[Jaruzelski] mówi, że gdyby siły polskie nie złamały oporu „Solidarności”, to towarzysze polscy liczą na pomoc innych krajów, nawet na wprowadzenie wojsk na terytorium Polski.” /Konstantin Rusakow/
„Nawet jeśli Polska dostanie się pod władzę „Solidarności” to będzie to tylko tyle…” /Jurij Andropow/
Cytaty ze stenogramów Biura Politycznego KPZR z jesieni 1981 roku.

Jaki był więc prawdziwy powód wypowiedzenia wojny narodowi przez Jaruzelskiego? Film, szukając odpowiedzi na to pytanie, przedstawia proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiada historię Polski od lata ’80 do 13 grudnia 1981.

Pobierz Towarzysz generał idzie na wojnę
i
Pobierz Towarzysz Generał